REGISTRACE

PRVNÍ KOLO + DRUHÉ KOLO - BĚH, NEBO NORDIC WALKING
890 Kč
ZÁKLADNÍ - PRVNÍ KOLO - BĚH, NEBO NORDIC WALKING
490 Kč
DĚTSKÝ OKRUH 250 m nebo 1,2 km
50 Kč

REGISTRACE A STARTOVNÉ

Kapacita závodu je 250 účastníků

Startovné je nutné uhradit do 7 dnů od registrace závodníka.

STARTOVNÉ ZAHRNUJE

 • 1x občerstvení na trati 1,2 km před startem dětský okruh.
 • 2x občerstvení na trati 5,5 km, před startem a po dokončení tratě.
 • 3x občerstvení na trati 13 km před startem na trati a po dokončení tratě.
 • Startovní číslo, vyměření tělesných hodnot na analyzéru, Medaili, Tanita, předměty od partnerů.

STARTOVNÉ

 • 490,- Kč - startovné základní na jedno kolo 26.5. 2019, nebo na kolo 6.10.2019
 • 890,- Kč - startovné zvýhodněné na první a druhé kolo 26.5 a 5.10.2019
 • 50,- Kč - startovné na dětský okruh 250m, 1,2 km druhé kolo 26.5 a 5.10. 2019
 • Startovné se slevou pro podporovatele a partnery akce dle domluvy.
 • 550,- Kč - startovné základní kolo placené na místě v den závodu.

SOUHLAS ÚČASTNÍKA

 1. Dávám souhlas organizátorovi akce a partnerům uvedeným na webových stránkách http://centrumradosti.cz/river-run-trail/ (dále jen „partneři") s použitím čísla mého mobilního telefonu a emailové adresy, a to pro obchodní a marketingové účely a dále pro účely zasílání informací o sportovních akcích a závodech a sdělování výsledků závodů.
 2. Dávám organizátorovi akce a partnerům souhlas se zpracováním mých osobních údajů uvedených v této přihlášce; souhlasím též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení, rok narození. Beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovávány. Zároveň vyjadřuji svůj souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených organizátorem akce nebo kterýmkoli z partnerů. Organizátor akce a partneři jsou oprávněni k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje týkající se mé osoby. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.
 3. Dávám organizátorovi akce a partnerům souhlas s pořízením mé podobizny v průběhu celé akce, s užitím mé podobizny, zvukových či obrazových záznamů týkajících se mé osoby nebo mých projevů osobní povahy pořízených v souvislosti s akcí (dále jen „snímek") pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Tento souhlas uděluji bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým organizátor akce nebo partneři snímek v souladu s jeho určením poskytnou.
 4. Prohlašuji, že se akce River Run Trail do které se přihlašuji, účastním na svou vlastní odpovědnost s přihlédnutím k mému zdravotnímu stavu.
 5. Uděluji souhlas, aby ve spojení s mými osobními údaji uvedenými v této přihlášce byly zveřejněny i      veškeré mé časy ze závodů, výsledky, apod.  na http://centrumradosti.cz/riverrun/

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

OBECNÉ USTANOVENÍ

Účastník si je vědom toho, že účast na závodu River Run Trail je na vlastní riziko, že se akce účastní dobrovolně, a že organizátor akce nebo osoby, které na průběhu akce s organizátorem spolupracují, neodpovídají za jakoukoli újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou újmu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě nebo jeho sledováním.

ZDRAVOTNÍ STAV

Každý účastník bere na vědomí, že se jedná o fyzicky náročný závod a je srozuměn se situací, že v rámci jeho absolvování může dojít i k nebezpečí vážného zranění. Tuto skutečnost každý účastník závodu zvážil a zcela dobrovolně podstupuje případné riziko. Zároveň účastník zvážil a plně přejímá riziko spojené s jednotlivými překážkami, které se mohou vyskytnout  a měnit i v průběhu samotné akce. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za tyto situace a každý účastník odesláním přihlášky tato rizika přebírá jako svá vlastní. Účastníci výslovně souhlasí se všemi riziky tratě, známými či neznámými. Každý účastník je povinen mít uzavřeno zdravotní pojištění na dobu závodu pro případné ošetření záchrannou službou nebo hospitalizaci.

REGISTRACE NA MÍSTĚ

Na místě bude možná registrace pouze v případě volné kapacity závodu. Startovné se nevrací! 

STARTOVNÍ ČÍSLO A ČASOMÍRA

Startovní číslo najdete ve startovním balíčku, který od nás dostanete. Umístěte ho prosím na přední stranu trika (musí být viditelné po celou dobu závodu) nejlépe na hrudník, přiloženými spínacími špendlíky.